Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Kooperatifçilik Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Kooperatifçilik Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

1. Sınıf

2. Sınıf