Kuruluşu ve Gelişimi

Kooperatifçilik programı 2008/2009 Eğitim ve öğretim yılında Çorlu Meslek Yüksekokulu'nun İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne katılmıştır.

Programın Amacı

Kooperatifçilik programının amacı; devlet, özel sektörünün yanında üçüncü bir sektör olarak ülkenin ekonomik, sosyal gelişmesine katkıda bulunmak, kooperatifçilik ve toplumsal dayanışma kültürünü geliştirmek, tarım ve tarım dışı kooperatif çeşitlerini tanıtmak, uluslararası kooperatifçilik modellerini incelemektir.

Programın Kapsamı

Kooperatifçilik programı; genel kooperatifçilik ve işletmeciliği, kooperatifçilik mevzuatı, kooperatifçiliğin kalkınma ekonomisindeki yeri ve Türkiye'deki uygulamalarını kapsamaktadır. Kooperatifçilik programından mezun olan öğrenciler  ilgili Bakanlıklarda, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği'ne bağlı çeşitli kooperatif, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birliklerinde çalışabilmektedir.